Main Menu

Login

Fans su FacebookKART - Villeneuve Memory 2020 - ARCE (FR)

Villeneuve Memory 2020
Pista di Arce (FR)
11 ottobre 2020
Classifiche *
X30 JUNIOR

Prove ufficiali
classifica
analisi

Prefinale
classifica
analisi

Finale
classifica
analisi

125 KZ2 + KZN JUNIOR

Prove ufficiali
classifica
classifica per classi
analisi

Prefinale
classifica per classi
analisi

Finale
classifica per classi
analisi

60 MINI + 60 GR.3

Prove ufficiali
classifica
classifica per classi
analisi

Prefinale
classifica
classifica per classi
analisi

Finale
classifica
classifica per classi
analisi

125 KZN (UNDER+OVER)+125 GENTLEMEN

Prove ufficiali
classifica
classifica per classi
analisi

Prefinale
classifica
classifica per classi
analisi

Finale
classifica
classifica per classi
analisi

60 ENTRY LEVEL

Prove ufficiali
classifica
analisi

Prefinale
classifica
analisi

Finale
classifica
analisi

X30 SENIOR

Prove ufficiali
classifica
analisi

Prefinale
classifica
analisi

Finale
classifica
analisi

* Salvo disposizioni dei commissari sportivi